Privacy policy

Algemeen Privacy Statement
Deze website is van Tuincentrum de Florahoek (hierna De Florahoek) ingeschreven bij KvK onder nummer 01086072.

Wanneer je gebruik maakt van de website van De Florahoek, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens De Florahoek kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor een kennissessie.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Verderop in dit privacy statement kun je lezen van welke platformen De Florahoek gebruik maakt.

Hoe komen wij aan je gegevens?
Als je gebruik maakt van de De Florahoek-website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Het gaat dan specifiek om de informatie die je zelf invult bij de formulieren en zaken over je browser, besturingssysteem, land waarin je de website bekijkt en soortgelijke browsergegevens. Deze worden anoniem (zonder herleidbaar ip-adres) verwerkt in Google Analytics. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

  • Navigatie door de website;
  • Invullen van formulieren;
  • Bestellingen in de webshop.

Wat doen we met je gegevens?
De Florahoek bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:
• Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
• Het opbouwen van een contacthistorie en opvolgen van contactverzoeken;
• Registeren van en verwerken van bestellingen;
De Florahoek bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Hoe beveiligen we je gegevens?
Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. De Florahoek streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt De Florahoek jouw gegevens?
De Florahoek gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. We delen alleen anonieme gegevens met Google Analytics

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Klachten
Heb je klachten over dit privacy statement of over de wijze van verwerken van gegevens door De Florahoek? Dan kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Ons assortiment
Webshop
Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 9.00 – 18.00u
Zaterdag: 9.00 – 17.00u
Zondag: 12.00-17.00u

Adresgegevens

De Florahoek
De Slachtedyk 8
9254 HE Hurdegaryp
T: 0511-474976
E: info@florahoek.com
KvK: 01086072

Webshop Winkel­wagen 0511-474976